2 years ago

làm bằng đại học thật có hồ sơ gốc

mất bằng đại học phải làm sao ăn cắp, cướp hoặc là trong cuộc đối đầu giữa cảnh sát, các dải ma túy và tù khác, song những vụ xả súng như ở Mỹ thì rất hiếm thấy. read more...2 years ago

làm bằng giả đại học kinh tế quốc dân

làm bằng đại học uy tín chất lượng Bây giờ đất đai không còn, số tiền nhà hảo tâm ủng hộ cũng gần hết nhưng vợ chồng chúng tôi cũng quyết tâm làm lụng cho cháu ăn học đến nơi đến ch read more...